İstanbul Hukuk Vakfı Sizlerle Daha Güçlü!

İstanbul Hukuk Vakfı’nın kurulması bir önceki dekanımız Prof. Dr. Abuzer Kendigelen’in başlattığı bir sürece dayanmaktadır. Vakfın kuruluş amacı esasen bizim için ayrı bir değer olan emekli öğretim üyelerimizle, ikincisi ise uzun yıllarını bu çatı altında geçiren mezunlarımızla güçlü bir bağın kurulmasıdır.

 

Gerçekten; “vefa” duygusu hem Fakültemizin emekli olan mensuplarıyla ilişkisini sürdürmeyi, hem de mezunlarımızın Fakülteleriyle bağlarını bir şekilde devam ettirmeyi gerekli ve hatta zorunlu kılmaktadır. Gerek ülkemizde, gerek dünyada bunun örneklerini görmemize rağmen, maalesef Vakfın kuruluşuna kadar Fakültemiz açısından anılan bağı kurmayı veya en azından devam ettirmeyi başaramadık. Unutmamak gerekir ki bir Fakülteyi ileriye taşıyacak etkenlerin başında hiç şüphesiz mezun ve mensuplarının gücü ile desteği gelmektedir. İşte vakfın temel kuruluş amacı da mezun ve mensuplarıyla kurumsal bir bağın tesisine yönelik alt yapıyı hazırlamaktır.

 

Öte yandan Fakülte olarak Kütüphanemizle hep övünmüşüzdür. Gerçekten de 1980’li yıllara kadar birçok yabancı ülke kütüphanesinde dahi bulunamayan tez ve kitapların kendi kütüphanemizde yer alması bu övüncü haklı kılmaktadır. Ne var ki 1980’li yıllardan sonra kütüphanemize kazandırılan basılı eserlerin sayısında ciddi bir gerileme olduğu gibi, bugün artık erişimi çok daha kolay olan ulusal ve uluslararası veri bankalarının bir kısmına da abone olmakta ekonomik gerekçelerle güçlük yaşanmaktadır. İşte vakfın ikinci sırada yer alan amacı ise Hukuk Fakültesi Kütüphanesine uluslararası alanda eksiksiz bir “hukuk araştırma kütüphanesi” sıfatını kazandırmaktır.

 

Ayrıca belirtmeliyim ki İstanbul Hukuk Vakfı kurulduğu gün, kurucuları ile olan bağını sonlandırmış, bu vakıf için ayrı bir Mütevelli Heyetine ihtiyaç duyulmamıştır. Zira İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun ve mensuplarının tamamı bu vakfın doğal üyesi olarak kabul edilmiştir. Vakfın yönetimi ise Fakülte Dekanının görevlendireceği üç profesöre emanet edilmiş, böylece Fakülte ile Vakıf arasında gerekli kurumsal bağ da kurulmuştur.

 

Mezun ve/veya mensup sıfatını taşımanın tek ölçüt olarak kabul edildiği İstanbul Hukuk Vakfına sahip çıkmanız dileğiyle…

İSTANBUL HUKUK VAKFI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

PROF.DR. ÖMER EKMEKÇİ

 

 

Neden İstanbul Hukuk Vakfı?

Dekanlık görevimin başlangıcını takip eden günlerde Fakültemizin kurumsal anlamda iki önemli eksiğinin bulunduğunu tespit ettim. Bunlardan ilki her biri bizim için ayrı bir değer olan emekli öğretim üyelerimizle, ikincisi ise uzun yıllarını bu çatı altında geçiren mezunlarımızla olması gereken bağın sağlıklı bir şekilde kurul(a)madığıydı.

 

Oysa “vefa” duygusu hem Fakültemizin emekli olan mensuplarıyla ilişkisini sürdürmeyi, hem de mezunlarımızın Fakülteleriyle bağlarını bir şekilde devam ettirmeyi gerekli ve hatta zorunlu kılmaktadır. Gerek ülkemizde, gerek dünyada bunun örneklerini görmemize rağmen, maalesef bugüne kadar Fakültemiz açısından anılan bağı kurmayı veya en azından devam ettirmeyi başaramadık. Unutmamak gerekir ki bir Fakülteyi ileriye taşıyacak etkenlerin başında hiç şüphesiz mezun ve mensuplarının gücü ile desteği gelmektedir. İşte vakfın temel kuruluş amacı da mezun ve mensuplarıyla kurumsal bir bağın tesisine yönelik alt yapıyı hazırlamaktır.

 

Öte yandan Fakülte olarak Kütüphanemizle hep övünmüşüzdür. Gerçekten de 1980’li yıllara kadar birçok yabancı ülke kütüphanesinde dahi bulunamayan tez ve kitapların kendi kütüphanemizde yer alması bu övüncü haklı kılmaktadır. Ne var ki 1980’li yıllardan sonra kütüphanemize kazandırılan basılı eserlerin sayısında ciddi bir gerileme olduğu gibi, bugün artık erişimi çok daha kolay olan ulusal ve uluslararası veri bankalarının bir kısmına da abone olmakta ekonomik gerekçelerle güçlük yaşanmaktadır. İşte vakfın ikinci sırada yer alan amacı ise Hukuk Fakültesi Kütüphanesine uluslararası alanda eksiksiz bir “hukuk araştırma kütüphanesi” sıfatını kazandırmaktır.

 

Ayrıca belirtmeliyim ki İstanbul Hukuk Vakfı kurulduğu gün, kurucuları ile olan bağını sonlandırmış, bu vakıf için ayrı bir Mütevelli Heyetine ihtiyaç duyulmamıştır. Zira İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun ve mensuplarının tamamı bu vakfın doğal üyesi olarak kabul edilmiştir. Vakfın yönetimi ise Fakülte dekanının görevlendireceği üç profesöre emanet edilmiş, böylece Fakülte ile Vakıf arasında gerekli kurumsal bağ da kurulmuştur.

 

Mezun ve/veya mensup sıfatını taşımanın tek ölçüt olarak kabul edildiği İstanbul Hukuk Vakfına sahip çıkmanız dileğiyle…

 

Beyazıt, Eylül 2018

İSTANBUL HUKUK VAKFI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
PROF. DR. ABUZER KENDİGELEN

_

İstanbul Hukuk Vakfı Yönetimi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı’nın yönetim kurulu, her biri farklı anabilim dallarından olmak üzere, Fakülte Dekanı tarafından seçilecek 3 profesör öğretim üyesinden oluşur. Seçim üç yıl için yapılır; daha önce görev yapmış bir üyenin yönetim kuruluna tekrar seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu, ilk toplantısında üyelerinden birisini başkan olarak belirler.

_

Yıllara Göre Yönetim Kurulları

Güncel Yönetim Kurulu

 1. Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ (Başkan)
 2. Prof. Dr. Sabahattin NAL (Üye)
 3. Prof. Dr. Faruk Kerem GİRAY (Üye)

2021-2023 Yönetim Kurulu

 1. Prof. Dr. Ömer Ekmekçi (Başkan)
 2. Prof. Dr. Aydın Gülan (Üye)
 3. 3. Prof. Dr. Arslan Kaya (Üye)

2018-2021 Yönetim Kurulu

 1. Prof. Dr. Abuzer Kendigelen (Başkan)
 2. Prof. Dr. Aydın Gülan (Üye)
 3. 3. Prof. Dr. Ömer Ekmekçi (Üye)


  onwin