_

İstanbul Hukuk Vakfı Yönetimi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı’nın yönetim kurulu, her biri farklı anabilim dallarından olmak üzere, Fakülte Dekanı tarafından seçilecek 3 profesör öğretim üyesinden oluşur. Seçim üç yıl için yapılır; daha önce görev yapmış bir üyenin yönetim kuruluna tekrar seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu, ilk toplantısında üyelerinden birisini başkan olarak belirler.

_

Yıllara Göre Yönetim Kurulları

Güncel Yönetim Kurulu

  1. Prof. Dr. Ömer Ekmekçi (Başkan)
  2. Prof. Dr. Aydın Gülan (Üye)
  3. 3. Prof. Dr. Arslan Kaya (Üye)

2018-2021 Yönetim Kurulu

  1. Prof. Dr. Abuzer Kendigelen (Başkan)
  2. Prof. Dr. Aydın Gülan (Üye)
  3. 3. Prof. Dr. Ömer Ekmekçi (Üye)


    onwin